Iskolánk névadója

aa
Dr. Enyedi György professor emeritus, az MTA rendes tagja

 

Dr. Enyedi György 1930. augusztus 25-én született Budapesten. Családja felvidéki és zalai (horvát) gyökerekkel büszkélkedik, de ő Budán élő pesti lokálpatriótának tartja magát. Szüleinek egyetlen gyermeke és a család törekvései között az ifjú Enyedi György iskoláztatása előkelő helyen szerepelt.

Tanulmányait abban az időszakban kezdte meg, amikor még igen intenzív volt az Osztrák-Magyar Monarchia emléke hazánkban. Középiskolai tanulmányait a pesti piaristáknál végezte és az iskola színvonalát mi sem jellemzi jobban, hogy osztálya három akadémikust is adott hazánknak. A geográfia érdekelte, de középiskolai tanár nem szeretett volna lenni. 1949 és 1953 között a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem padjait koptatta. Innentől kezdve a geográfia iránti vonzalom a közgazda szakképzettséggel párosulva meghatározta a további pályáját, érdeklődése a társadalomföldrajzi egyenlőtlenségek alapjainak feltárása felé fordult. A regionális tervezés-gazdaságföldrajz szakos közgazda diploma megszerzése után anyaintézményének tanársegédjeként dolgozott, majd 1955-ben a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Agrárgazdaságtan Tanszékére került. Figyelme a vidék, a falu-város kapcsolat és a regionális egyenlőtlenségek felé fordult. Hatvanas években kezdett mélyülni kapcsolata az Akadémiával, amikor is előbb munkatársává, majd osztályvezetőjévé és igazgató-helyettesévé vált az MTA Földrajztudományi Kutatóintézetének. 1983-ban megbízást kapott az MTA Regionális Kutatások Központjának megalapítására, amely pécsi székhellyel létre is jött. 1991-ig a központ főigazgatói feladatát is ellátta. Tudományos munkásságát oktatói tevékenysége egészítette ki, 1962 és 1969 között Debrecenben, 1985 és 1991 között Pécsen tanított, 1991-től az ezredfordulóig pedig az ELTE Szociálpolitikai Tanszékének egyetemi tanára volt. A hazai és nemzetközi regionális tudomány prominens képviselője, több külföldi egyetem vendégtanára volt, kapocs szerepe megkérdőjelezhetetlen. Számos hazai és külföldi tudományos testület tagja, vezetője, képviselője volt. 1958 óta tagja a Magyar Földrajzi Társaságnak, 1982-től az MTA levelező, 1990-től rendes tagja. 1990-től az Academia Europaea tagja. 1999 és 2002 között az Akadémia társadalomtudományi alelnöke volt, 2002-től ugyanezen szervezet elnökségi tagja. Nemzetközi elismertségét jelzi, hogy egyedüli magyar geográfusként vezető pozíciót töltött be 1984 és 1992 között a Nemzetközi Földrajzi Unióban. 1998-tól 2002-ig a Magyar UNESCO Bizottság elnöki tevékenységét is ellátta. Tiszteletbeli tagja a Francia-, a Finn-, a Lengyel-, a Brit- és a Horvát Földrajzi Társaságnak. A honi regionális tudomány megalapításában játszott úttörő szerepét, sokszínű tudományos és oktatói munkásságát, a közéleti tevékenységét számos díjjal és kitüntetéssel ismerték el. Ezek közül a legjelentősebbek az Akadémiai Díj (1961), a Magyar Földrajzi Társaság Kőrösi Csoma Sándor emlékérme (1986), a Trefort Ágoston-díj (1994), a Pro regio-díj (1995), a Széchenyi-díj (1998), a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje (2004), Hazám-díj (2007) és Pro-Cultura díj (2007). Publikációs tevékenysége gazdag, nevéhez negyedszáz könyv és több mint tízszer ennyi tanulmány fűződik. Nemzetközi szinten a legtöbbet hivatkozott magyar geográfus.

A Szent István Egyetemhez kötődő iskolaalapító, kutató, fejlesztő tevékenysége 2000-től erősödött fel újra, attól kezdve működik közre ismét az Agrár- és Regionális Gazdaságtani, majd a Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet munkájában. Hozzájárulva a regionális tudományterület  magas szintű műveléséhez a Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon. Ennek a munkának eredménye a Regionális gazdaságtani szakirány, a Gazdaság és Vidékfejlesztési Agrármérnöki BSc a Regionális és Környezeti Gazdaságtan MSc képzések beindítása, valamint a Regionális Tudományok Doktori Iskola megalakulása.

 

Tudományos, szakmai közéleti tevékenység:
Commission on Applied Geography, tag
Finnish Geographical Society, tiszteleti tag
Kossuth- és Széchenyi-díj Bizottság Építészeti,
Település- és Területfejlesztési Albizottság, elnök
Magyar Szociológiai Társaság, tag
CEU Kormányzótanács (Board of Regens), tag
Croatian Geographical Society, tiszteleti tag
Stratégiai Tanulmányok (2002-ig Kutatások) Programbizottsága, tag
International Geographical Union, tag
MTA Regionális Tudományos Bizottság, tag
Magyar Földrajzi Társaság, tiszteleti tag
World Society of Ekistics, tag
Royal Geographical Society, tiszteleti tag
Magyar Regionális Tudományi Társaság, alapító tag
Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány, alelnök
Academia Europaea (London), tag
Polish Geographical Society, tiszteleti tag
Sigma Xi Scientific Society, tag
French Geographical Society, tiszteleti tag
International Social Science Council (Párizs), tag
Collegium Budapest, felügyelőbizottsági tag

 

Kitüntetései:
•    1961: Akadémiai Díj,
•    1986: Magyar Földrajzi Társaság Kőrösi Csoma Sándor emlékérme,
•    1994: Trefort Ágoston-díj,
•    1995: Pro regio-díj,
•    1998: Széchenyi-díj,
•    2002: Doctor Honoris Causa, Pécsi Tudomány­egyetem,
•    2004: Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje,
•    2007: Hazám-díj,
•    2008: Pro-Cultura díj,
•    2008: Szent István Egyetem professzor emeritus,
•    2008: Lauréat d'Honneur, Nemzetközi Földrajzi Unió,
•    2009: Hild-díj, Magyar Urbanisztikai Társaság.
•    2012: Szent István Egyetem Doctor Honoris Causa

Szerkesztőbizottsági tagságai:
    Tér és Társadalom, szerkesztőbizottság elnöke
    Magyar Tudomány, szerkesztőbizottság tagja

 

 

magyar