Fokozatszerzési eljárás

(1) A fokozatszerzéssel kapcsolatos követelményeket igazoló dokumentumokat az EDHT titkárságára köteles benyújtani a doktorandusz, predoktor, ahol azt formailag ellenőrzik. A doktori iskola tanácsa tartalmilag ellenőrzi a dokumentumokat,
 
(2) A doktori iskola tanácsa a témavezetők előzetes javaslatai alapján állást foglal a szigorlat témakörét és a szigorlati bizottságok összetételét illetően.
 
(3) A doktori iskola tanácsa a témavezetők előzetes javaslata alapján állást foglal az opponensek személyét és a bíráló bizottság összetételét illetően.
 
(4) Az 1-3 bekezdésben megadott feladatokat a doktori iskola tanácsa évente négyszer, az előre meghatározott, és az EDHT üléseivel szinkronban kialakított ütemezésnek megfelelően tárgyalja.

magyar