Nemzetközi kapcsolatok

 

A doktori iskola nemzetközi kapcsolatai
 
A doktori iskola nemzetközi kapcsolatai alapvetően a korábban már működő egyetemi és intézmény közti kapcsolatok továbbfejlesztésén alapulnak.
Elsősorban az iskolákhoz kapcsolódó Intézetek és Tanszékek által folytatott nemzetközi együttműködések keretei között kapnak lehetőséget a doktoranduszok külföldi tanulmányok folytatásához. A nemzetközi kapcsolatok keretében folyó tanulmányutak lényegében a következőkre terjednek ki:
 • kutatómunka végzése,
 • kutatási módszerek tanulása
 • egyetemeken órák hallgatása
 • vizsgák letétele
 • konferenciákon részvétel
 • nemzetközi szakirodalom gyűjtése
 • az egyetemeken folyó PhD képzésben való részvétel
 • esetenként egy-egy tanulmány megjelentetése.

 
Justus Liebig Egyetem, Giessen, Németország
Folyamatos tudományos együttműködés folyik 1982 óta a GATE-JLU együttműködési szerződés keretében a GATE (SZIE) Üzemtani Tanszéke és a JLU Lehrstuhl für Landwirtschaftliche Betrienslehre között, évenként megújított munkaprogramok alapján
Cornell University, Ithaca, N.Y.
Egyetemek közötti együttműködési szerződés keretében a GTK tanterveinek közös átvilágítása és fejlesztése a Cornell Egyetem professzoraival, rendszeres közös rendezvények a közös kutatási eredményekről (VISION 2000, I., II., III. konferenciák, Gödöllő)
Vidékfejleszési kutatások és doktoranduszok, témavezetők fogadása (dr. Kovács Dezső stb.), kutatási együttműködés a Rural Sociology tanszékkel (Prof. David Brown).
Wageningeni Egyetem, Hollandia
Az Egyetemek közötti együttműködési szerződés keretében közös kutatások folytatása és oktatási egyeztetés a két egyetem Marketing tanszékei között (dr. Lehota József és prof. Meulenberg). PhD hallgatók fogadása és küldése.
Perugia-i Egyetem, Olaszország
A két egyetem között megkezdődtek az előkészületek testvéregyetemi kapcsolat kialakítására az olasz egyetem képviselője Dr. Chiany professzor. A tárgyalások közös kutatási programok folytatásáról is szólnak, amelyekbe a kutatás során mód nyílik a doktoranduszok részvételére is.
Udine-i Egyetem, Olaszország
Hallgatói, Ph.D. hallgatói csereprogramok, kölcsönös professzori látogatások folynak.
Uppsala-i Egyetem, Svédország
PhD. hallgatók cseréje, szakmai kapcsolat az ottani Agrárgazdaságtan tanszékkel (Dr. Villányi László, Dr. Zsarnóczai J. Sándor).
Helsinki Egyetem, Finnország
Oktatói, PhD. hallgatói csere, közös kutatások az Agrárközgazdaságtani és Üzemtani Intézettel (Dr. Matty Ylatalo intézetigazgató úr).
Királyi Állatorvosi Mg. Egyetem, Koppenhága, Dánia
PhD. hallgatók és oktatók csereprogramja a Közgazdasági Intézettel (Kapcsolattartó: Mr. Sörren Kjeldren-Kragh úr). Ezen együttműködés keretében a hagyományok megőrzésével, PhD hallgatók külföldi tanulmányútjaira kerülhet sor.
Varsói Mezőgazdasági Akadémia, Varsó, Lengyelország
Dr. Villányi László vezetésével végzünk a Varsói Egyetemmel közös kutatásokat.
Nyitrai Mezőgazdasági Főiskolai Kar
Folyamatos oktatási és tudományos együttműködés a ’80-as évektől folyik a két intézmény között. A határ menti területek fejlesztésének közös kimunkálása és a Magyarországon eredménnyel működő szakok honosítása (gazdasági mérnök, idegenforgalom, szálloda – utóbbi most van kimunkálás alatt) mellett együttműködés jött létre közös tanácskozások rendezésében és közös kiadványok megjelentetésében.
Nyitrai Mezőgazdasági Főiskola Közgazdaság-tudományi Kara 1996
A hallgatók részképzését, szakmai gyakorlatát egymás intézményeiben kölcsönösen lehetővé teszik. Közös tudományos munkák, közös pályázatok készítését a publikációk közös közzététele követi. Ennek keretében a karok és tanszékek által szervezett tudományos konferenciákon, szemináriumokon és akadémiai rendezvényeken az oktatók, kutatók mellett lehetőséget biztosítunk a PhD hallgatók publikálására is. Oktatók, kutatók, hallgatók és doktoranduszok cseréje több esetben megvalósult az elmúlt időszakban. (Doc. Dr. Ing. Peter Bielik).
Kaliforniai Műszaki Állami Egyetem Mezőgazdasági Főiskolai Kar
Közös oktatói csereprogram.
University of Wyoming (USA, WYO)
Vidékszociológiai kutatási együttműködés, kutatás a nemzeti kisebbségek helyzetére és a nőknek a vidéki közösségekben betöltött szerepére vonatkozóan. Vendégtanárok cseréje; kisebbségek integrációja a többségi társadalomba c. kutatási téma. Koordinátorok: Garth Massey, Dyan Mazurana.
Nyitrai Mezőgazdasági Főiskola és Varsói Mezőgazdasági Akadémia
Nemzetközi összehasonlító kutatási együttműködés a nyitrai és a varsói egyetemmel. A kutatási téma címe: hogyan alkalmazkodnak a falusi családok és közösségek a bekövetkezett társadalmi- gazdasági változásokhoz. A kutatás koordinátorai: Varsóban Mieczyslaw Adamowicz, Nyitrán Maria Fazikova, Gödöllőn Villányi László.
A képzéshez kapcsolódó tudományos műhely egyike a programot szervező és irányító Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézetben működik., mely országosan és nemzetközileg is elismert.
Oktatóink rendszeresen részt vesznek hazai és nemzetközi konferenciákon résztvevőként, valamint számos esetben szervezőként is. Szakmai és tudományos cikkek, valamint könyvek szerzői, szerkesztői, lektorai.
Az alkalmazott (gyakorlati) kutatások terén az Intézetünk már több éve foglalkozik a K+F (innovációs) fejlesztési munkákkal.
A Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet kutatómunkája az alábbi csoportokba sorolhatók:

 • regionalizmus és vidékfejlesztés;
 • regionális versenyképesség;
 • a Nemzeti Fejlesztési Terv és a hozzákapcsolódó intézményrendszer vizsgálata;
 • biomassza hasznosítás, megújuló energiaforrások a mezőgazdaságban és a hasznosítási lehetőségek ökonómiai vizsgálata;
 • területi tervezés és programozás;
 • kis – és középvállalkozások reagálás vizsgálatai.

A kutatási témákban az elmúlt években jó kapcsolatot alakítottunk ki más kutatóintézetekkel, vállalkozásokkal, kutatási partnereink között tudhatjuk a következő szervezeteket:

 • MTA Regionális Kutatások Központja
 • Agrárgazdasági Kutató Intézet,
 • Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium,
 • Campden & Chorleywood Magyarország Kht.,
 • Gödöllői Agrárközpont Kht.,
 • Debreceni Egyetem,
 • Szegedi Egyetem, stb.

 
A Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Műhely nemzetközi kapcsolatainak felsorolása
 

 • Timirjazovszkaja Agricultural University – Moscow, Russia
 • Wagenengen Agricultural Univ. (WAU) – Wagenengen, Holland
 • Sepsiszentgyörgy Education Center – Transylvania, Romania
 • University of  Queensland – Brisbane, Australia
 • DG Research at the European Commission - Eurobarometer – Social aspect of the biotechnology, Brussels
 • Edmonton Waste Managem. Centre of Excellence Alberta -Canada
 • BBI International, Milwaukee, Wisconsin, USA
 • INSA Lyon – Environmental management course - Lyon, France
 • TU IAEFM – Munich, Freising-Weihenstephan, Germany
 • Jelgava, TU – Jelgava-Riga, Latvia
 • Sapientia University, Tirgu-Mures, Románia
 • Moszkvai Állami Egyetemen (MGU)
 • Nemzetközi Földrajzi Unió Matematikai Bizottsága
 • University of Newcastle upon Tyne, Centre for Urban and Regional Development Studies,
 • State University of New York, Albany,
 • California State University at Northridge,
 • The University of Edinburgh,
 • Dr. R.Gretzcmacher, Ass. Prof. Ing., University of Agriculture, Institute for Agronomy and Plant Breeding. Tropical and Subtropical Agronomy. A- 1180 Vienna, Gregor Mandel Str. 33, Austria.
 • Dr. Dusan Zahar, International Commercial Company, ICCI P.O. Boksz 185. 96001 Zvolen, Slovakia.
 • Dr. Eric Roose, OTSTOM, 5045, F: 34032 Monpeliier Adex 1, France.
 • Roscislaw Kuciakowski, Univ of Agriculture in Krakow. Institute of Tropical and Subtropical Agr. and Forestry. Poland.
 • Prof. Dr. J. Breburda, Agrar und Wirtschaftsforschung der Justus Liebig Universitat, Giessen, Germany.
 • Dr. Arantzan Urcelay, Centro de Ciencias Medioambientales c/Serrano, 115. 18006 Madrid, Spain.
 • Dr. Guerra A., deputy dierector, Instituto de Investigacao Cientifica Tropical, Rua daJunqueira 86, 1300 Lisbon, Portugal.
 • Carlos Noeme dr. prof. Departamento de Economia Agrária e Sociologia Rural, Universidade Tecnica de Lisboa, Instituto Superior de Agronomia (Lisboa, Portugal), Dept de Economics.
 • Dr. Hans Hurni, president of WASWC, Group for Development and Environment Institute of Geography. University of Berne, Haller str. 15. Berne, Switzerland.
 • Doctorate Council, Water Management Committee, Univ. of Agr. Sc.,
 • Agr. Water Management and Soil Sc. Committee, Hung. Academy of Sc., Plant Production Committee, Hung. Academy of Sc.,
 • European Society for Soil Conservation, Trier, Germany,
 • University of South Bohemia, Faculty of Economics, (Ceske Budejovice, dean: dr. prof. dipl. Ing. Magdalena Hrabankova CSc)
 • Slovak University of Agriculture, Facu,lty of Economicsand Management, Nitra (dean prof. dr. dipl. Ing. Peter Bielik Ph.D.).
 • Warsaw Agricultural University, Faculty of Agricultural Economics, Warsaw, (dean: prof. dr. habil Bogdan Klepacky Ph.D.).
 • Czech University of Life Sciences in Prague, Faculty of Economics and Social Sciences, (dean: dr. prof. dipl. Ing. Miroslav Svatos CSc).
 • Agricultural University of Plovdiv.
 • Kutatási együttműködés a Giesseni Justus Liebig Egyetem Háztartásgazdaságtani Intézetével.
 • Humbold Egyetem Berlin - közös kutatások az élelmiszerpiacok vizsgálata témakörben.
 • The Royal Veterinary and Agricultural University Department of Economics and Natural Sciences, Unit of Economics, Copenhagen, Danish Kingdom
 • University Perugia, Facolta di Agraria, Perugia, Italy
 • Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, Sweden
 • Campden&Chorleywood Food Research Association

 
A doktori iskola tagjainak nemzetközi kapcsolatai:
 

 • Moszkvai Állami Egyetemen (MGU)
 • University of Newcastle upon Tyne, Centre for Urban and Regional Development Studies,
 • State University of New York,
 • California State University at Northridge,
 • University of Edinburgh,
 • International Agricultural Centre,.Wageningen, Hollandia
 • Claas OHG, Harsewinkel, Németország
 • University of California, Berkeley, USA
 • Lomonoszov Egyetem, Moszkva,
 • Université Paul Valéry, Montpellier ( Franciaorsz.)
 • Ecole Normale Sup. Paris, (Franciao.)
 • University of Nebraska, Lincoln, USA,
 • Woodrow Wilson Intern. Center for Scholars ,Washington,D.C. USA
 • Ecole des Hautes Etudes des Sciences Sociales, Paris,Fr.
 • Université de Paris X. Nanterre,
 • University of California in Los Angeles, USA
 • Moszkva Tyimirjazev Akadémia
 • Varsói Egyetem Agrárgazdasági Tanszék
 • Beregszász (Ukrajna), Csíkszereda (Románia) Lendva (Szlovénia)
 • The Royal Veterinary and Agricultural University Department of Economics and Natural Sciences, Unit of Economics, Copenhagen, Danish Kingdom
 • University Perugia, Facolta di Agraria, Perugia, Italy
 • Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, Sweden
 • Slovak University of Agriculture, Facu,lty of Economicsand Management, Nitra (dean prof. dr. dipl. Ing. Peter Bielik Ph.D.).
 • Warsaw Agricultural University, Faculty of Agricultural Economics, Warsaw, (dean: prof. dr. habil Bogdan Klepacky Ph.D.).
 • Czech University of Life Sciences in Prague, Faculty of Economics and Social Sciences, (dean: dr. prof. dipl. Ing. Miroslav Svatos CSc).
 • Purdue University, Institute of Agricultural Economics USA: Prof. Joseph Uhl
 • Cornell Universiy Ithaca, Institute of Agricultural Economics, USA: Prof. Ralp Cristy
 • Wageningen Agriculture University, Department of Marketing and Marketing Research, Hollandia: Prof. Matthew Meulenberg
 • University of Ghent, Department of Agricultural Economics, Belgium: Prof: Jacques Viaenne
 • London University, Imperial Collage, Centre for Food Chain Research, UK. Assoc: Prof. Marian Garcia, Nigel Pool
 • Essec Business School Paris, Prof. Francis Decklerk
 • University of Crete, Greece, Department of Economics, Assist Prof. Nikolaidis Evangelos
 • University of Madrid, Department of Agricultural Economics, Spain, Prof. Juliann Briz
 • University of Udine, Department  of Agricultural Economics, Italy, Assoc Prof. Franco Rosa
 • Universität für Bodenkultur Wien, Institut für Marketing and Innovation, Austria. Prof. Walter Schiebel
 • Agricultural University Poznan, Poland. Prof. Michael Sznajder
 • Prof. Claudio Minca, Universita di Venezia
 • Prof. Dallen Timothy, University of Arisona
 • "American Agricultural Economics Association" Toronto 1998
 • Cornell University Department of Rural Sociology (Ithaca New York   USA)
 • Association for the Europiean Rural Universities (APURE)
 • Conservatoire National des Arts et Métiers (Franciaország, Párizs)
 • Párizs X. Nanterre Egyetem (Franciaország)
 • Babes-Bólyai Főiskola (Románia, Gyergyószentmiklós)
 • Babes Bólyai Tudományegyetem Földrajz Kar, Kolozsvár – Románia,
 • Oslói Egyetem Nemzetközi Nyári Egyetem, Osló – Norvégia
 • Roskildei Egyetem Tájkutató Központ, Roskilde – Dánia, Turkui Egyetem Satakunta Környezeti Kutató Intézet, Pori – Finnország
 • Az Európai Unió Tanácsa Főtitkárság DGBII Strukturális Agrárpolitikai Főigazgatóság, Brüsszel – Belgium (EU)
 • Frankfurti Egyetem Földrajzi Kar Didaktikai Földrajzi Intézet, Frankfurt – Németország,
 • LTA Térgazdasági Tudományos Intézete - Varsó
 • University of Lund, - Svédország
 • Institute of Geonics, Brno – Csehország
 • IGU Kongresszus, Glasgow – Nagy-Britannia
 • Universidade Tecnica,Instituto Superior de Agronomia,Departamento Economia Agrária e Sociologia Rural (Lisboa, Portugal) Intézményközi szerződés. Oktatói-kutatói -hallgatói csere különös tekintettel a SOKRATES-ERASMUS pályázatra.
 • Slovak University of Agriculture,Faculty of Economics and Management (Nitra,Slovak Rep)
 • University of South Bohemia,Fac.of Agriculture. (Ceske Budejovice,Czeh.Rep.)
 • Moscow Timiryazev Agricultural Academy /Moscow,Russia/ Intézményi szerződés  a gödöllői campus 3 karával
 • National Committee of the IGU in Switzerland
 • Panjab University, Chandigarh
 • Board of the Association of Geographers in Bern
 • Department of Geography at the University of Berne
 • University of Klagenfurt

 

magyar