Mintatanterv

Képzési terv

Kötelező tantárgy

1.

2.

3.

4.

Kredit

Szemeszter

Összes óraszám

1. Kutatásmódszertan

30

 

 

 

3

2. Regionális gazdaságtan és regionális folyamatok

30

 

 

 

3

3. A területfejlesztés infrastrukturális alapjai

 

30

 

 

3

4. Közép-Európa településrendszere

30

 

 

 

3

5. Régiófejlesztési stratégiák az EU-ban

 

30

 

 

3

6. Terület- és vidékfejlesztés irányzatai

 

30

 

 

3

7. Magyarország településrendszerének sajátosságai

 

30

 

 

3

8. Gazdasági- és településtörténeti folyamatok Közép-Európában

30

 

 

 

3

9. Marketingföldrajz

 

 

30

 

3

10. Területfejlesztés és közigazgatás: európai modellek és magyar gyakorlat

 

 

30

 

3

11. A humánökológia regionális vonatkozásai

 

 

30

 

3

12. Népesedési folyamatok

 

 

30

 

3

13. Regionális és helyi gazdaságfejlesztés

 

 

 

30

3

14. Környezetpolitika

 

 

 

30

3

Összes kötelező (óra/hét)

8

8

8

4

42

Kötelezően választható tantárgyak

(kötelezően választandó két tantárgy)

1. Tervezés a területfejlesztésben

 

 

30

 

3

2. Regionális elemzési módszerek

 

 

30

 

3

3. Terület- és vidékfejlesztési intézményrendszerek az EU-ban és Magyarországon

 

 

 

30

3

4. Agrárpolitika

 

 

 

30

3

5. Település- és térségmarketing

 

 

30

 

3

6. A társadalmi folyamatok térbeli összefüggései

 

 

 

30

3

7. Agrártermelés regionális kérdései

 

 

30

 

3

8. E-goverment

 

 

 

30

3

9. Nemek földrajza

 

 

 

30

3

10. Társadalmi és területi egyenlőtlenségek az egészségügyben

 

 

30

 

3

11. Turisztikai tér

 

 

 

30

3

12. Political Geography of the New Europe

 

 

30

 

3

Összes kötelező (óra/hét)

 

 

 

 

 

 

Kötelező és kötelezően választható tantárgyak tantárgyfelelősei

 

 

Tantárgy

Tárgyfelelős

 

Kutatásmódszertan

Khademi-Vidra Anikó

 

Regionális gazdaságtan és regionális folyamatok

Káposzta József

 

A területfejlesztés infrastrukturális alapjai

Tiner Tibor

 

Közép-Európa településrendszere

Nagyné Molnár Melinda

 

Régiófejlesztési stratégiák az EU-ban

Káposzta József

 

Terület- és vidékfejlesztés irányzatai

Tóth Tamás

 

Magyarország településrendszerének sajátosságai

Beluszky Pál

 

Gazdasági- és településtörténeti folyamatok Közép-Európában

Rácz Lajos

 

Marketingföldrajz

Sikos T. Tamás

 

Területfejlesztés és közigazgatás: európai modellek és Magyar gyakorlatok

Hajdú Zoltán

 

A humánökológia regionális vonatkozásai

Rácz Lajos

 

Népesedési folyamatok

L. Rédei Mária

 

Regionális és helyi gazdaságfejlesztés

Nagy Henrietta

 

Környezetpolitika

G. Tóth László

 

Tervezés a területfejlesztésben

Péti Márton

 

Regionális elemzések módszerei

Sikos T. Tamás

 

Terület- és vidékfejlesztési intézményrendszerek az EU-ban és Magyarországon

Káposzta József

 

Agrárpolitika

Romány Pál

 

Település- és térségmarketing

Nagyné Molnár Melinda

 

A társadalmi folyamatok térbeli összefüggései

Kovács Katalin

 

Agrártermelés regionális kérdései

Villányi László

 

E-goverment

Tózsa István

 

Nemek földrajza

Timár Judit

 

Társadalmi és területi egyenlőtlenségek az egészségügyben

Orosz Éva

 

Turisztikai tér

Michalkó Gábor

 

Political Geography of the New Europe

Doris Wastl-Walter

Szabadon választható tantárgyak tantárgyfelelősei

 

 

Tantárgy

Tantárgyfelelős

Kredit

1

Változás és válságmenedzsment

Noszkay Erzsébet

3

2

Tájtörténet-Tájanalízis

Beluszky Pál

3

3

Társadalomföldrajz

Szabó Lajos

3

4

Az EU vidékfejlesztési politikája

Farkas Tibor

3

5

Az EU nemek közti esélyegyenlőségi politikája

Timár Judit

3

6

A turizmus erőforrásai és környezeti hatásai

Dávid Lóránt

3

7

Marketing menedzsment

Lehota József

3

8

Többváltozós elemzések a regionális kutatásokban (leíró statisztika + SPSS)

Kovács András

3

9

Szociális ellátó rendszerek és a vidéki társadalom

Váradi Monika Mária

3

10

GIS alkalmazásának lehetőségei

Sikos T. Tamás

3

11

Logisztikai folyamatok

Benkő János

3

12

Tér – építészet

Makovényi Ferenc

3

13

Nemzetközi menedzsment

Halmai Péter

3

14

Világ mezőgazdasága

Kozák János

3

15

Vidékszociológia elmélete és módszertana

Deáky Zita

3

16

Nemzetközi és regionális fejlesztési intézmények

Csáki György

3

17

A határ menti együttműködések területi egyenlőtlenségi dimenziói

Borzán Anita 3
18

A rövid élelmiszer ellátási láncok

Juhász Anikó 3
19

Az Európai Unió kohéziós politikájának működése

Nagy Henrietta 3
20

A társadalom - és településpolitika Janus arca; a közpolitikák hatásai

Szarvák Tibor 3
21

Fogyasztói, vásárlói szokások vizsgálata

Khademi-Vidra Anikó 3

 

magyar