Oktatott tantárgyak

KÉPZÉSI TERV: Az Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola által meghirdetett tantárgyak leírása 
 
A GIS alkalmazásának lehetőségei
A határ menti együttműködések területi egyenlőtlenségi dimenziói
A humánökologia regionális vonatkozásai
A rövid élelmiszer-ellátási láncok jellemzői a városi és vidéki térségekben
A társadalmi folyamatok térbeli összefüggései
A társadalom-és településpolitika Janus arca;; a közpolitikák hatásai
A területfejlesztés infrastrukturális alapjai
A turizmus erőforrásai és környezeti hatásai
Agrárpolitika
Agrártermelés regionális kérdései
Az EU nemek közti esélyegyenlőségi politikája
Az EU vidékfejlesztési politikája
Az Európai Unió kohéziós politikájának működése
E-goverment
Fogyasztói, vásárlói szokások vizsgálata
Gazdasági- és településtörténeti folyamatok Közép-Európában
Környezetpolitika
Közép-Európa településrendszere
Kutatásmódszertan
Logisztikai folyamatok
Magyarország településrendszerének sajátosságai
Marketing menedzsment
Marketingföldrajz
Nemek földrajza
Nemzetközi és regionális fejlesztési intézmények
Népesedési folyamatok
Political Geography of the New Europe
Régiófejlesztési stratégiák az EU-ban
Regionális elemzések módszerei
Regionális és helyi gazdaságfejlesztés
Regionális gazdaságtan és regionális folyamatok
Szociális ellátó rendszerek és vidéki társadalom
Tájtörténet- Tájanalízis
Társadalmi és területi egyenlőtlenségek az egészségügyben
Társadalomföldrajz
Település és térségmarketing
Tér - építészet
Terület- és vidékfejlesztés irányzatai
Terület- és vidékfejlesztési intézményrendszerek az EU-ban és Magyarországon
Területfejlesztés és közigazgatás: európai modellek és magyar gyakorlat
Tervezés a területfejlesztésben
Többváltozós elemzések a regionális kutatásokban (leíró statisztika + SPSS)
Turisztikai tér
Változás és válságmenedzsment
Vidékszociológia elmélete és módszertana
Világ mezőgazdasága

magyar