Képzési terv (Mintatanterv)

2016. szeptember 1. után induló képzési terv

Minta-tanterv

 

 

Kötelező tantárgy

1.

2.

3.

4.

 

Kredit

Szemeszter

Összes óraszám

1. Kutatásmódszertan

30

 

 

 

5

2. Regionális gazdaságtan és

regionális folyamatok

30

 

 

 

5

3. Terület- és vidékfejlesztés

irányzatai

 

30

 

 

 

5

4. Magyarország

településrendszerének sajátosságai

30

 

 

 

 

5

5. Gazdasági- és településtörténeti

folyamatok Közép-Európában

30

 

 

 

 

5

6.. Marketingföldrajz

 

30

 

 

5

7. Területfejlesztés és

közigazgatás: európai modellek és

magyar gyakorlat

 

30

 

 

5

8. A humánökológia regionális

vonatkozásai

 

 

 

30

 

5

9. Népesedési folyamatok

 

 

30

 

5

10. Környezetpolitika

 

 

30

 

5

Összes kötelező (óra/hét)

8

8

8

4

50

Kötelezően választható tantárgyak

(kötelezően választandó két tantárgy)

1. Közép-Európa településrendszere

30

 

 

 

5

2. A területfejlesztés

infrastrukturális alapjai

 

30

 

 

5

3. Regionális elemzési módszerek

 

30

 

 

5

4. Tervezés a területfejlesztésben

 

 

30

 

5

5. Terület- és vidékfejlesztési

intézményrendszerek az EU-ban és

Magyarországon

 

 

 

30

5

6. Agrárpolitika

 

 

 

30

5

7. Település- és térségmarketing

 

 

30

 

5

8. A társadalmi folyamatok térbeli

összefüggései

 

 

 

30

5

9. E-goverment

 

 

 

30

5

10. Többváltozós elemzések a regionális elemzések módszerei

 

30

 

 

5

11. Társadalmi és területi

egyenlőtlenségek az egészségügyben

 

 

30

 

5

12. Turisztikai tér

 

 

 

30

5

13. Regionális és helyi

gazdaságfejlesztés

 

 

 

30

5

14. Political Geography of the New

Europe

 

 

30

 

5

Összes kötelező (óra/hét)

 

 

 

 

 


Kötelező és kötelezően választható tantárgyak tantárgyfelelősei

 

 

Tantárgy

Tárgyfelelős

 

Kutatásmódszertan

Khademi – Vidra Anikó

 

Regionális gazdaságtan és regionális

folyamatok

Káposzta József

 

A területfejlesztés infrastrukturális

alapjai

Tiner Tibor

 

Közép-Európa településrendszere

Nagyné Molnár Melinda

 

Régiófejlesztési stratégiák az EU-ban

Káposzta József

 

Terület- és vidékfejlesztés irányzatai

Tóth Tamás

 

Magyarország településrendszerének

sajátosságai

Beluszky Pál

 

Gazdasági- és településtörténeti

folyamatok Közép-Európában

Rácz Lajos

 

Marketingföldrajz

Sikos T. Tamás

 

Területfejlesztés és közigazgatás:

európai modellek és Magyar

gyakorlatok

Hajdú Zoltán

 

A humánökológia regionális

vonatkozásai

Rácz Lajos

 

Népesedési folyamatok

L. Rédei Mária

 

Regionális és helyi gazdaságfejlesztés

Nagy Henrietta

 

Környezetpolitika

G. Tóth László

 

Tervezés a területfejlesztésben

Péti Márton

 

Regionális elemzések módszerei

Sikos T. Tamás

 

Terület- és vidékfejlesztési

intézményrendszerek az EU-ban és

Magyarországon

Káposzta József

 

Agrárpolitika

Romány Pál

 

Település- és térségmarketing

Nagyné Molnár Melinda

 

A társadalmi folyamatok térbeli

összefüggései

Kovács Katalin

 

E-goverment

Tózsa István

 

Többváltozós elemzések a regionális  elemzések módszerei

Kovács András

 

Társadalmi és területi

egyenlőtlenségek az egészségügyben

Orosz Éva

 

Turisztikai tér

Michalkó Gábor

 

Political Geography of the New Europe

Doris Wastl-Walter


Szabadon választható tantárgyak tantárgyfelelősei

 

 

Tantárgy

Tantárgyfelelős

Kredit

1.

Változás és válságmenedzsment

Noszkay Erzsébet

54

2.

Tájtörténet-Tájanalízis

Beluszky Pál

5

3.

Társadalomföldrajz

Szabó Lajos

5

4.

Az EU vidékfejlesztési politikája

Farkas Tibor

54

5.

A turizmus erőforrásai és környezeti

hatásai

Dávid Lóránt

5

6.

Marketing menedzsment

Lehota József

54

7.

Szociális ellátó rendszerek és a vidéki

társadalom

Váradi Monika Mária

5

8.

GIS alkalmazásának lehetőségei

Sikos T. Tamás

54

9.

Logisztikai folyamatok

Benkő János

54

10.

Tér – építészet

Makovényi Ferenc

54

11.

Nemzetközi menedzsment

Halmai Péter

54

12.

Világ mezőgazdasága

Kozák János

54

13.

Régiófejlesztési stratégiák az

EU-ban

Káposzta József

5

14.

Nemzetközi és regionális fejlesztési

intézmények

Csáki György

5

15.

A határ menti együttműködések területi egyenlőtlenségi dimenziói

 

Borzán Anita

5

16.

A rövid élelmiszer ellátási láncok

Juhász Anikó

5

17.

Az Európai Unió kohéziós politikájának működése

 

Nagy Henrietta

5

18.

A társadalom – és településpolitika Janus arca; a közpolitikák hatásai

 

Szarvák Tibor

5

19.

A válság fogyasztói

Khademi-Vidra Anikó

5

 

magyar