2016 szeptemberében indult képzés mintatanterve és oktatott tárgyai

2016. szeptember 1. után induló képzési terv

Minta-tanterv
 

 
Kötelező tantárgy
1. 2. 3. 4.  
Kredit
Szemeszter
Összes óraszám
1. Kutatásmódszertan 30       5
2. Regionális gazdaságtan és
regionális folyamatok
30       5
3. Terület- és vidékfejlesztés
irányzatai
  30      
5
4. Magyarország
településrendszerének sajátosságai
30        
5
5. Gazdasági- és településtörténeti
folyamatok Közép-Európában
30        
5
6.. Marketingföldrajz   30     5
7. Területfejlesztés és
közigazgatás: európai modellek és
magyar gyakorlat
  30     5
8. A humánökológia regionális
vonatkozásai
      30  
5
9. Népesedési folyamatok     30   5
10. Környezetpolitika     30   5
Összes kötelező (óra/hét) 8 8 8 4 50
Kötelezően választható tantárgyak
(kötelezően választandó két tantárgy)
1. Közép-Európa településrendszere 30       5
2. A területfejlesztés
infrastrukturális alapjai
  30     5
3. Regionális elemzési módszerek   30     5
4. Tervezés a területfejlesztésben     30   5
5. Terület- és vidékfejlesztési
intézményrendszerek az EU-ban és
Magyarországon
      30 5
6. Agrárpolitika       30 5
7. Település- és térségmarketing     30   5
8. A társadalmi folyamatok térbeli
összefüggései
      30 5
9. E-goverment       30 5
10. Többváltozós elemzések a regionális elemzések módszerei   30     5
11. Társadalmi és területi
egyenlőtlenségek az egészségügyben
    30   5
12. Turisztikai tér       30 5
13. Regionális és helyi
gazdaságfejlesztés
      30 5
14. Political Geography of the New
Europe
    30   5
Összes kötelező (óra/hét)          


Kötelező és kötelezően választható tantárgyak tantárgyfelelősei
 

  Tantárgy Tárgyfelelős
  Kutatásmódszertan Khademi – Vidra Anikó
  Regionális gazdaságtan és regionális
folyamatok
Káposzta József
  A területfejlesztés infrastrukturális
alapjai
Tiner Tibor
  Közép-Európa településrendszere Nagyné Molnár Melinda
  Régiófejlesztési stratégiák az EU-ban Káposzta József
  Terület- és vidékfejlesztés irányzatai Tóth Tamás
  Magyarország településrendszerének
sajátosságai
Beluszky Pál
  Gazdasági- és településtörténeti
folyamatok Közép-Európában
Rácz Lajos
  Marketingföldrajz Sikos T. Tamás
  Területfejlesztés és közigazgatás:
európai modellek és Magyar
gyakorlatok
Hajdú Zoltán
  A humánökológia regionális
vonatkozásai
Rácz Lajos
  Népesedési folyamatok L. Rédei Mária
  Regionális és helyi gazdaságfejlesztés Nagy Henrietta
  Környezetpolitika G. Tóth László
  Tervezés a területfejlesztésben Péti Márton
  Regionális elemzések módszerei Sikos T. Tamás
  Terület- és vidékfejlesztési
intézményrendszerek az EU-ban és
Magyarországon
Káposzta József
  Agrárpolitika Romány Pál
  Település- és térségmarketing Nagyné Molnár Melinda
  A társadalmi folyamatok térbeli
összefüggései
Kovács Katalin
  E-goverment Tózsa István
  Többváltozós elemzések a regionális  elemzések módszerei Kovács András
  Társadalmi és területi
egyenlőtlenségek az egészségügyben
Orosz Éva
  Turisztikai tér Michalkó Gábor
  Political Geography of the New Europe Doris Wastl-WalterSzabadon választható tantárgyak tantárgyfelelősei
 

  Tantárgy Tantárgyfelelős Kredit
1. Változás és válságmenedzsment Noszkay Erzsébet 54
2. Tájtörténet-Tájanalízis Beluszky Pál 5
3. Társadalomföldrajz Szabó Lajos 5
4. Az EU vidékfejlesztési politikája Farkas Tibor 54
5. A turizmus erőforrásai és környezeti
hatásai
Dávid Lóránt 5
6. Marketing menedzsment Lehota József 54
7. Szociális ellátó rendszerek és a vidéki
társadalom
Váradi Monika Mária 5
8. GIS alkalmazásának lehetőségei Sikos T. Tamás 54
9. Logisztikai folyamatok Benkő János 54
10. Tér – építészet Makovényi Ferenc 54
11. Nemzetközi menedzsment Halmai Péter 54
12. Világ mezőgazdasága Kozák János 54
13. Régiófejlesztési stratégiák az
EU-ban
Káposzta József 5
14. Nemzetközi és regionális fejlesztési
intézmények
Csáki György 5
15. A határ menti együttműködések területi egyenlőtlenségi dimenziói
 
Borzán Anita 5
16. A rövid élelmiszer ellátási láncok Juhász Anikó 5
17. Az Európai Unió kohéziós politikájának működése
 
Nagy Henrietta 5
18. A társadalom – és településpolitika Janus arca; a közpolitikák hatásai
 
Szarvák Tibor 5
19. A válság fogyasztói Khademi-Vidra Anikó 5

 

Undefined