2017-ben indult képzés mintatanterve és oktatott tárgyai

Kötelező tantárgy

1.

2.

3.

4.

Kredit

Szemeszter

Összes óraszám

1. Kutatásmódszertan

30

 

 

 

9

2. Regionális gazdaságtan és regionális folyamatok

30

 

 

 

9

3. Terület- és vidékfejlesztés irányzatai

 

30

 

 

9

4. Gazdasági- és településtörténeti folyamatok Közép-Európában

 

 

30

 

9

5. Területfejlesztés és közigazgatás: európai modellek és magyar gyakorlat

 

30

 

 

9

6. Népesedési folyamatok

 

 

30

 

9

Összes kötelező kredit

 

 

 

 

54

 

Kötelezően választható tantárgyak (kötelezően választandó két tantárgy)

1. Közép-Európa településrendszere

30

 

 

 

4

2. A területfejlesztés infrastrukturális alapjai

 

30

 

 

4

3. Regionális elemzési módszerek

 

30

 

 

4

4. Tervezés a területfejlesztésben

 

 

30

 

4

5. Terület- és vidékfejlesztési intézményrendszerek az EU-ban és Magyarországon

 

 

 

30

4

6. Agrárpolitika

 

 

 

30

4

7. Település- és térségmarketing

 

30

 

 

4

8. A társadalmi folyamatok térbeli összefüggései

 

 

 

30

4

9. E-goverment

 

 

 

30

4

10. Társadalmi és területi egyenlőtlenségek az egészségügyben

 

 

30

 

4

11. Turisztikai tér

 

 

 

30

4

12. Regionális és helyi gazdaságfejlesztés

 

 

 

30

4

13. Political Geography of the New Europe

 

 

30

 

4

14. Magyarország településrendszerének sajátosságai

30

 

 

 

4

15. A humánökológia regionális vonatkozásai

 

 

 

30

4

16. Környezetpolitika

 

 

30

 

4

Összes minimum kötelező kredit

 

 

 

 

8


Kötelező és kötelezően választható tantárgyak tantárgyfelelősei

 

Tantárgy

Tárgyfelelős

Kutatásmódszertan

Khademi – Vidra Anikó

Regionális gazdaságtan és regionális folyamatok

Káposzta József

A területfejlesztés infrastrukturális alapjai

Tiner Tibor

Közép-Európa településrendszere

Nagyné Molnár Melinda

Terület- és vidékfejlesztés irányzatai

Tóth Tamás

Magyarország településrendszerének sajátosságai

Hajdú Zoltán

Gazdasági- és településtörténeti folyamatok Közép-Európában

Rácz Lajos

Területfejlesztés és közigazgatás: európai modellek és Magyar gyakorlatok

Hajdú Zoltán

A humánökológia regionális vonatkozásai

Rácz Lajos

Népesedési folyamatok

L. Rédei Mária

Regionális és helyi gazdaságfejlesztés

Nagy Henrietta

Környezetpolitika

G. Tóth László

Tervezés a területfejlesztésben

Péti Márton

Terület- és vidékfejlesztési intézményrendszerek az EU-ban és Magyarországon

Káposzta József

Bevezetés a regionális tudományba

Khademi-Vidra Anikó

Település- és térségmarketing

Nagyné Molnár Melinda

A társadalmi folyamatok térbeli összefüggései

Kovács Katalin

E-goverment

Tózsa István

Társadalmi és területi egyenlőtlenségek az egészségügyben

Orosz Éva

Turisztikai tér

Michalkó Gábor

Regionális elemzési módszerek

Kassai Zsuzsanna

Az oktatás regionális kérdései

Khademi-Vidra Anikó

Pályázati technikák

Jóna György

Térbeli hálózatok elemzése

Jóna György


Szabadon választható tantárgyak tantárgyfelelősei

 

 

Tantárgy

Tantárgyfelelős

Kredit

1.

Változás és válságmenedzsment

Noszkay Erzsébet

4

2.

Társadalomföldrajz

Szabó Lajos

4

3.

Az EU vidékfejlesztési politikája

Farkas Tibor

4

4.

A turizmus erőforrásai és környezeti hatásai

Dávid Lóránt

4

5.

Marketing menedzsment

Lehota József

4

6.

Szociális ellátó rendszerek és a vidéki társadalom

Váradi Mónika Mária

4

7.

Logisztikai folyamatok

Benkő János

4

8.

Tér – építészet

Makovényi Ferenc

4

9.

Világ mezőgazdasága

Kozák János

4

10.

Régiófejlesztési stratégiák az EU-ban

Káposzta József

4

11.

Nemzetközi és regionális fejlesztési intézmények

Csáki György

4

12.

A határ menti együttműködések területi

egyenlőtlenségi dimenziói

Borzán Anita

4

13.

A rövid élelmiszer ellátási láncok

Juhász Anikó

4

14.

Az Európai Unió kohéziós politikájának

működése

Nagy Henrietta

4

15.

A társadalom – és településpolitika Janus arca; a közpolitikák hatásai

Szarvák Tibor

4

16.

Fogyasztói, vásárlói szokások vizsgálata

Khademi-Vidra Anikó

4

 

Undefined